Generelle Spørgsmål

Kan jeg betale direkte til kreditor?

Nej. Sagen er overdraget til Danske Inkasso, og derfor kan betaling med frigørende virkning alene ske til Danske Inkasso.

Kan jeg slippe for inkassoomkostninger? 
Nej. Danske Inkasso må opkræve et lovgivningsmæssigt fastsat inkassogebyr for det arbejde, vi udfører på vegne af kreditor. Selvom du betaler din gæld direkte til kreditor, har Danske Inkasso stadig krav på gebyret. Læs mere under afsnittet Inkassogebyrer.

Hvordan indbetaler jeg penge til Danske Inkasso? 
Betaling af en fordring kan ske ved anvendelse af et tilsendt indbetalingskort. Alternativt kan pengene indsættes direkte på Danske Inkasso’s klientkonto via en bankoverførsel. Kontonummeret er: 2005 3495485284. Husk at anføre journalnummer (J.nr.).

Hvad hvis jeg ikke kan betale? 
Vi gør alt, hvad vi kan, for at inddrive vores kunders tilgodehavender, men vi er også fair. Det samme gælder for de fleste kreditorer, som er indstillede på at indgå en aftale om en afdragsordning. Kontakt os for at høre nærmere.

Hvad hvis jeg ikke vil betale? 
Hvis du ikke mener, at du skylder kreditor penge, bør du kontakte os med det samme. Dette er dog langt fra ensbetydende med, at sagen frafaldes, idet vi anbefaler vores kunder at gå rettens vej i disse tilfælde.

Må kreditor lægge gebyrer oven i den oprindelige faktura? 
Ja. Ifølge gældende lovgivning må kreditor pålægge dig rykkergebyrer.

Må kreditor lægge renter oven i den oprindelige faktura?
Ja. Ifølge gældende lovgivning må kreditor påregne renter til den oprindelige faktura.

Vi anvender cookies på Danskeinkasso.dk Vil du vide mere om cookies?