Skyldner

Alle kan opleve økonomiske udfordringer eller glemme en regning. Hvis du har modtaget brev fra Danske Inkasso, skyldes det som udgangspunkt, at du skylder penge til en af vores kunder. Det er vigtigt, at man som skyldner reagerer hurtigt, da manglende reaktion både kan medføre endnu flere omkostninger og manglende kreditværdighed.

Hvem skal du betale til for at blive gældfri?
Kreditor har overdraget sagen til Danske Inkasso, og dermed kan betaling af gælden inkl. inkassoomkostninger og eventuelle renter og gebyrer med frigørende virkning alene ske til os. Betaling af gæld kan ske ved brug af et tilsendt indbetalingskort eller ved bankoverførsel på kontonr. 2005 3495485284. Husk at anføre journalnummer (J.nr.).

BEMÆRK: Hvis dit journalnummer hedder 55000-5-XXXXX SKAL indbetalingen ske på kontonummer 2005 0725597843

Hvad hvis jeg ikke kan betale det hele på én gang?
Hvis du gerne vil betale, men ikke kan betale hele fordringen på én gang, så er der mulighed for at etablere en afdragsordning. Klikker du her, har du mulighed for at bede os kontakte dig for i fællesskab at finde en god løsning på, hvordan du kan blive gældfri. Dermed undgår du, at sagen ender i retten med yderligere omkostninger til følge.

Registrering i RKI og Debitor Registret
En registrering i RKI eller Debitor Registret kan få store konsekvenser for din kreditværdighed. Danske Inkasso er inkassopartner hos både RKI og Debitor Registret og foretager indberetninger til begge. Den bedste måde at undgå en registrering er at indfri din gæld. Hvis du er registreret i RKI eller/og Debitor Registret på grund af et krav fra en af vores kunder, vil vi også kunne slette din registrering, når gælden er indfriet. Hvis du gerne vil undgå en Registrering eller gerne vil have slettet en registrering, er det derfor vigtigt, at du kontakter os for at finde en løsning.

Vi anvender cookies på Danskeinkasso.dk Vil du vide mere om cookies?