Retslige ydelser

Desværre er det engang imellem nødvendigt at tage retslige skridt, for at inddrive en fordring. Danske Inkasso kan også være behjælpelig i den del af processen og leverer en række ydelser. Disse er:

  • Betalingspåkrav
  • Fogedretsmøder
  • Fogedbegæring
  • Bo-sagsbehandling

Danske Inkasso sammensætter den rigtige løsning på baggrund af sagens detaljer, fordringen størrelse mv. Idet bl.a. retsafgifterne varierer, kan omkostningerne ligeledes variere, men som ved alle vores øvrige ydelser kender du prisen, før du vælger en løsning.

Vi anvender cookies på Danskeinkasso.dk Vil du vide mere om cookies?