EnkeltsagsService

EnkeltsagsService er en meget enkel og overskuelig løsning til de virksomheder, der kun oplever en enkelt eller ganske få fordringer.

Det koster kun 395,00 kr. at oprette sagen, hvorefter Danske Inkasso håndterer hele den udenretslige proces. Det betyder, at alle skrivelser, mailkorrespondence, telefonopkald samt en eventuel etablering af en afdragsordning er inkluderet.

Ved inddrivelse beholder Danske Inkasso en provision på 20% af fordringen. Inddriver vi ikke sagen, kommer der ingen yderligere omkostninger til. Vi håndterer sagen fra oprettelse og forsøger at inddrive, indtil vi har fundet en løsning, eller sagen forældes.

Processen kan skitseres i følgende trin:

Trin 1        Debitor kontrolleres i registre. Sagen oprettes, og der udsendes inkassovarsel.
Trin 2                      Udenretslig sagsbehandling, udsendelse af inkassoskrivelse samt efterfølgende skriftlige og telefoniske henvendelser. 
Trin 3 Hel eller delvis indfrielse eller videre opfølgning indtil forældelsesfristen.

Ved flere sager vil det bedre kunne betale sig at tegne et BasisInkasso-abonnement. Læs mere her.

Vi anvender cookies på Danskeinkasso.dk Vil du vide mere om cookies?