Inkassovarsel

Et korrekt inkassovarsel er en nødvendighed for at kunne overdrage en sag til inkasso. Kravene til et inkassovarsel fremgår af §10 i Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed. Derfor kaldes inkassovarslet i daglig tale også for et §10-varsel. Det fremgår af §10 at skyldneren skal have et klart overblik over fordringen, samt at der skal varsles med min. 10 dage. Sidste kriterie er, at skyldneren gøres opmærksom på, at der vil blive påført yderligere omkostninger. Du kan se lovteksten her.

Vi har nedenfor anført et eksempel på et korrekt inkassovarsel: 

"Såfremt vi ikke har modtaget det skyldige beløb senest 10 dage fra dato, vil sagen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso. Vi gør opmærksom på, at der i den forbindelse vil påløbe yderligere omkostninger."

 

 

Vi anvender cookies på Danskeinkasso.dk Vil du vide mere om cookies?