Retslig inkasso

Retslig DK Transparent

Selv om det er i alles interesse at få indfriet en fordring så hurtigt som muligt, så oplever vi desværre også, at den udenretslige inkassoproces ikke altid er tilstrækkelig til at inddrive en udestående fordring. I de tilfælde kan retslig inkasso være et relevant middel at tage i brug. I den retslige proces tilbyder vi følgende:

  • Betalingspåkrav: Et betalingspåkrav er enkelt fortalt en stævning til fogedretten, hvor du kan få en dom på, at du har krav på din fordring. Der er en del formalia, der skal overholdes, men de informationer vil vi allerede have ifm. den udenretslige inkasso, og det er derfor nemt at gå videre. Såfremt du ønsker det, udfærdiger vi gerne betalingspåkravet for dig.
  • Fogedretsmøder: Ved et møde i Fogedretten er skyldner forpligtet til at opgive korrekte oplysninger om egne og en eventuel ægtefælles formueforhold. På baggrund af oplysningerne kan fogedretten gøre udlæg i løsøre (bil, hus mv.) som sikkerhed for skyldnerens betaling. Danske Inkasso repræsenterer på daglig basis vores kunder i fogedretten og har derfor en omfattende erfaring med forgedretssager.
  • Skyldnerindberetning: Skyldnerregistrering kan ske på forskellige tidspunkter i processen. Senest efter den retslige proces vil skyldneren blive registreret hos såvel RKI som Debitor Registret. Vi foretager denne registrering. Skyldnerregistreringen er vigtig, idet det tjener som en ekstra motivation for skyldneren til at få betalt den udestående fordring og dermed få registreringen fjernet igen.
  • Øvrige retslige tiltag: Øvrige retslige tiltag kan eksempelvis være politifremstilling, tinglysning af udlæg, anmeldelse og afmeldelse af krav samt udkørende fogedforretning. Danske Inkasso kan enten selv eller i samarbejde med vores samarbjedspartnere ligeledes varetage denne proces.

Vi anvender cookies på Danskeinkasso.dk Vil du vide mere om cookies?